Pedagogutbildning

En sagolik turné i sagans tecken

HT 19

Sagolik rytmik

För dig som arbetar med barn i ålder 1-4 år

Här får du konkreta tips kring små barn och rytmik,
att göra sångsamlingen spännande och utvecklande samt en korg med nya sånger, drama, rytmikinstrument – sånger och rörelselekar. Allt i sagans tecken!

Kursledare: Maria Rossövik; Förskollärare,  utbildare och vinnare av Mickels priset 2012 utgivet av Ljungby Berättarfestival, utbildare av Sagopedagoger och kulturvägledare.

Karl-Gunnar Malm: Bördig från Sörmlands mörka urskogar och statarlängor är en musiker, vissångare, poet, berättare och skådespelare som numera är bosatt i Göteborg. Han gör konserter och turnéer i Sverige och Norden, ensam eller tillsammans med någon av de grupper och kollegor han samarbetar med.

Datum och plats

 

Höst Terminen – 19

24/9  Askersund   25/9  Flen   26/9  Trosa

1/10  Värnamo   2/10  Vetlanda   3/10  Västervik

15/10 Älmhult   16/10  Sölvesborg   17/10  Ronneby

5/11  Åstorp   6/11 Eslöv   7/11  Östra Göinge

19/11  Arlöv   20/11  Tommelilla  21/11  Kalmar

10/12  Kungälv   11/12  Kungsbacka   12/12  Lerum

 

 Sagolik utomhuspedagogik 

– med inriktning på saga, sinnen, lek och samarbete

En praktisk föreläsning inomhus, med massor av idéer och inspiration för att bedriva lärande utomhus.

Du får på ett inspirerande, engagerande och lärorikt sätt upptäcka din förskolas gård och se möjligheterna med att bedriva sagolikt lärande utomhus.
Sagan, sinnesupplevelser, lek och fantasi blir verktygen för att fånga barnens intresse för lärandet samt ett sagolikt arbetssätt att uppfylla läroplanens intentioner.
Länge leve leken!

Ur innehållet

  • Sagolik utomhus pedagogik – ett arbetssätt som flätar ihop läroplanen med saga, sinnesupplevelser, samarbete och lek.
  • En grundsaga leder sagoarbetet.
  • Se sin förskolas gård med nya ögon och möjligheter.
  • Arbetslagets olika kompetenser bidrar till sagoarbetets utveckling.
  • Att arbeta med dockan som redskap för att fånga barnens intresse, lärande och fantasi.
  • Figurer som leder oss igenom olika stationer med lek, sinnesupplevelser, samarbete och experiment.
  • Praktiska och konkreta möjligheter med sagoarbete utomhus presenteras.

Datum och plats: 

Höst terminen – 19

3/9  Strömstad   4/9  Grums   5/9  Torsby

8/10  Lindesberg   9/10  Sala   10/10  Bålsta

22/10  Mjölby   23/10  Motala   24/10  Degerfors

4/12  Laholm   5/12  Höganäs

16/12 Vårgårda   17/12 Vänersborg

Anmälan och information om de olika kurserna.

Anmälan sker på epost: info@sagokompaniet.se

Kursavgift 620 kr exkl moms/person/kurs.

Ingår dokumentation och lätt förtäring ( smörgås och måltidsdryck)
Anmälan är bindande men inte personlig.

Anmälan senast 10 dagar innan kursdatum.
Anmälan till resp kurs görs per e-post info@sagokompaniet.se
Skriv ditt namn och din arbetsplatsadress, till vilken vi en skickar en
bekräftelse med kurslokalens adress.
Skriv också faktureringsadress dit fakturan skickas.
Telefon 070-588 03 00.
www.sagokompaniet.se

1:årig Sagopedagogutbildning

Nu planeras Sagopedagog utbildning i

Göteborg start HT 19

 Information:

Utbildningen är uppdelad i fyra steg. Varje steg pågår i 3 dagar.

När man har tagit alla fyra stegen blir man Diplomerad Sagopedagog

Datum: Göteborg Ht 19 – Vt 20

Steg 1  18-20/9-19                            Steg 2    13-15/11-19

Steg 3  20-22/1-2020                      Steg 4    13-15/5-2020

Lokal: Områdeslokalen Vitklövern, Torslanda

Innehåll 2019

Steg 1: Berättandets magi.

Praktiska övningar i berättarkonsten

Tova i ull.

Steg 2 Pedagogiska metoder i arbete med sagoarbete Del 1

Pedagogiska sagolika metoder

Tillverkning av sagomaterial

Spelteknik med docka

Steg 3: Sagolik Utomhuspedagogik samt musik

Sagovandring -Utomhusaktiviteter såsom lekar, ringlekar och rörelselekar

Drama -ett arbetssätt att inom/utomhus locka barn till lärande

Sagolik rytmik med Karl- Gunnar Malm och Maria

 

Steg 4: Pedagogiska metoder i arbete med sagoarbete Del 2

Vårt kulturarv: folktron och folksagor, sagans läkande kraft

Använda handdockan som metod och verktyg i lärandet

Enskild planering – skapande av en personlig sagoarbetsplan och avslut

Kostnader   hela utbildningen 16 500:- + moms. Ingår kurs, fika, lunch och material.

Kostnaden går att dela upp så att man betalar inför varje steg.

Anmälning kan skickas till Maria på mail: info@sagokompaniet.se

Senast:

Örebro 15/4

Göteborg 26/8-19

Andra fortbildningar som kan beställas till din förskola/arbetsplats:

Följ med till sagans land

Föreläsning för pedagoger inom förskola

Sagor har alltid fascinerat både stor och små. Sagorna förmedlar ett etiskt

och moraliskt budskap i kampen mellan det god och onda, där det goda alltid vinner.

I dag mer än någonsin, behöver barn klara och goda förebilder.

Genom att arbeta med sagan på olika sätt skapar vi ett klimat där barnen

växer i sin sociala utveckling.

* idéer om hur man kan öva upp sitt minne, memorera en saga,

framföra berättelsen, göra sig en bra berättarplats, skapa stämning och ritualer.

* Hur kan man utveckla kända sagor och sånger?
Metoder att utveckla sagor och lekar ur våra kända barnsånger.
Att använda sig av enkla dockor i sagoberättandet.
Presentation av material och musik som inspirerar till att användas

i samband med sagor.

Vi kan följa upp denna föreläsning med:
* Att på en heldag ägna eftermiddagen för tillverkning av sagomaterial.
Hel/halvdag eller kväll
Max antal deltagare: 70 st

Max antal deltagare för tillverkning av sagomaterial: 40 st

Priser med reservation var någonstans föreläsningen ska vara och med hur många deltagare.

Heldag 13 000 kr exkl. moms samt tillkommer resa och ev. boende 2015

Halvdag eller kväll 9000 kr exkl. moms samt tillkommer resa och ev. boende 2015

En sagovandring i naturen

Fortbildning för förskolan

Vi erbjuder Er en praktisk fortbildningsdag där ni får idéer och inspiration för att bedriva verksamhet utomhus.

Genom att vistas i naturen lockar vi till lek och rörelse, upptäckarlust, nyfikenhet samt engagerar våra sinnen.

Innehåll:
Tillsammans under dagen ger vi oss ut på sagovandring, vilken ni kan omsätta på er förskolegård eller i närbelägna naturområde. Vandringens mål är att den används som ett pedagogiskt redskap för en aktiv utevistelse.

Med sagan som grund kan ni sedan vidareutveckla och följa upp de olika moment vi genomfört.

Under dagen följer vi en röd tråd, en saga och en gåta, som leder till möten med olika väsen. De ger oss ledtrådar för att lösa gåtan men även aktiverar oss genom saga, lek, rörelse/lek, experiment, sång, skapande och sinnesintryck.

Heldag utomhus.
Max antal deltagare: 40 st

Priser med reservation var någonstans föreläsningen ska vara och med hur många deltagare.

Heldag 13 000 kr exkl. moms samt tillkommer resa och ev. boende 2015

Halvdag eller kväll 9000 kr exkl. moms samt tillkommer resa och ev. boende 2015

 

En sagolik resa genom läroplanen

Hur kan man levandegöra läroplanens intentioner genom sagan?

Med sagoarbete har man stora möjligheter att stimulera barnets/elevens fantasi, kreativitet samt finna spännande vägar som leder till kunskap.

Här får utforskandet, nyfikenheten och det lustfyllda lärandet en stor plats i verksamheten. Hur kan en saga utgöra ett verktyg för inlärning av matematik, rörelse, språket, värdegrunder m.m

Maria vill visa ett inspirerande arbetssätt hur en saga kan genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och där arbetslaget får en gemensam röd tråd att arbeta efter. Nämligen sagan.

Priser med reservation var någonstans föreläsningen ska vara och med hur många deltagare.

Heldag 13 000 kr exkl. moms samt tillkommer resa och ev. boende 2015

Halvdag eller kväll 9000 kr exkl. moms samt tillkommer resa och ev. boende 2015

Berättandets magi

Tänk på ordet saga?

Vad tänker du på? Får du en varm känsla av magi?
Du kanske tänker på en famn du kröp in i, där någon kära berättade spännande sagor för dig.

I dag, mer än någonsin behöver barnen få samma upplevelse med en vuxens närvaro och närhet.

Sagan förmedlar en bro oss emellan och vi får uppleva en stund av fantasi, gemenskap, glädje och magiska ögonblick.

Med denna hel/halva fortbildningsdag vill jag visa dig lite av dina egna möjligheter att fånga barnen. Vi arbetar med roliga, inspirerande övningar parvis eller i smågrupper med berättarövningar.

Max antal deltagare: 40 st

Priser med reservation var någonstans föreläsningen

ska vara och med hur många deltagare.

Heldag 13 000 kr exkl. moms samt tillkommer resa och ev. boende 2015

Halvdag eller kväll 9000 kr exkl. moms samt tillkommer resa och ev. boende 2015

 

Tova i ull

Ni får grunderna i att tova med ull, både när det gäller att använda grön såpa och filt nålen och sedan sätter vi igång och skapar.Max antal deltagare: 20 st

Priser.
Heldag 10 000 kr exkl. moms inkl. start material i ull samt tillkommer resa och ev. boende

Halvdag eller kväll 6000 kr exkl. moms inkl. start material i ull samt tillkommer resa och ev. boende