Kursanmälning

Ledsen att meddela att alla föreläsningar denna vår är inställd pga av den allvarliga situation vi befinner oss i.

Vi kämpar alla vidare och även i Sagokompaniet.

Välkommen tillbaka till en sagolik turné i sagans tecken i höst 2021!

 Utbildning 1

Sagolik Rytmik

För dig som arbetar med barn i ålder 1-4 år
Här får du konkreta tips kring små barn och rytmik,
att göra sångsamlingen spännande och utvecklande samt en korg med nya sånger, drama, rytmikinstrument – sånger och rörelselekar. Allt i sagans tecken!

Kursledare: Maria Rossövik; Förskollärare, föreläsare, vinnare av Mickels priset 2012 utgivet av Ljungby Berättarfestival, utbildare av Sagopedagoger och läromedels författare till boken ”Följ med till sagans land” utgiven av Hällqvist&Röstlund 2002.

Karl-Gunnar Malm: Bördig från Sörmlands mörka urskogar och statarlängor är en musiker, vissångare, poet, berättare och skådespelare som numera är bosatt i Göteborg. Han gör konserter och turnéer i Sverige och Norden, ensam eller tillsammans med någon av de grupper och kollegor han samarbetar med.

Kvällsföreläsning:kl. 18 00 – 20 30

Plats och datum meddelas så snart det är möjligt med grupper enligt folkhälsomyndighetens beslut.

Säkerhetställa kursens upplägg:

Max antal deltagare: 20 st ( först till kvarn och det finns gott om plats i lokalen….)

Insläpp i lokalen: Lokalen öppnas Kl: 17 30, alla behöver inte komma på en gång:)

Möblerat i lokalen: Stolar placerade med ett stort mellanrum i cirkel.

Kursens genomförande: Vi kommer inte att hålla varandra i hand eller göra ringlekar runt i rummet. Alla står vid sin stol och gör rörelserna där.

Fika: Vi kommer att dela ut fika på ett säkert sätt utan för mycket förflyttningar i rummet.

Alla föreskrifter gäller även här:

 • Att hålla avstånd
 • Noga handhygien, det kommer att finnas handsprit på plats.
 • Om du har några symtom, stanna då hemma men meddela gärna att du inte kan komma. Skulle det droppa av många får vi ta ställning om kursen kan genomföras, vilket meddelas till den som anmält antal deltagare, senast dagen innan kursen.
 • Anmälan är bindande men ej personlig, man kan skicka någon annan.

 Utbildning 2

 Sagolik utomhuspedagogik 

– med inriktning på saga, sinnen, lek och samarbete

En praktisk föreläsning inomhus, med massor av idéer och inspiration för att bedriva lärande utomhus.

Du får på ett inspirerande, engagerande och lärorikt sätt upptäcka din förskolas gård och se möjligheterna med att bedriva sagolikt lärande utomhus.
Sagan, sinnesupplevelser, lek och fantasi blir verktygen för att fånga barnens intresse för lärandet samt ett sagolikt arbetssätt att uppfylla läroplanens intentioner.
Länge leve leken!

Ur innehållet

 • Sagolik utomhus pedagogik – ett arbetssätt som flätar ihop läroplanen med saga, sinnesupplevelser, samarbete och lek.
 • En grundsaga leder sagoarbetet.
 • Se sin förskolas gård med nya ögon och möjligheter.
 • Arbetslagets olika kompetenser bidrar till sagoarbetets utveckling.
 • Att arbeta med dockan som redskap för att fånga barnens intresse, lärande och fantasi.
 • Figurer som leder oss igenom olika stationer med lek, sinnesupplevelser, samarbete och experiment.
 • Praktiska och konkreta möjligheter med sagoarbete utomhus presenteras.

Kvälls föreläsning: kl. 18 00 – 20 30

Datum hösten  2021, läggs ut så snart det  kommer ändrade regler från  Folkhälsomyndigheten. 

Fler orter kommer så snart vi vet att folkhälsomyndigheten tillåter sammankomster upp till 50 personer.

 

Säkerhetställa kursens upplägg:

Max antal deltagare: 20 st ( först till kvarn och lokalen är stor…..)

Insläpp i lokalen: Lokalen öppnas Kl: 17 30, alla behöver inte komma på en gång:)

Möblerat i lokalen: Stolar placerade med ett mellanrum. Det kommer att vara markerat vilka stolar som ska användas. Flytta aldrig stolar utan respektera möblemanget för allas säkerhet.

Kursens genomförande: Vi kommer inte att göra lekar/aktiviteter runt i rummet.

Man håller sig vid sin stol och har ev. samtal/rörelser med sin agna kollegor.

Fika:  Fika kommer att delas ut på ett säkert sätt och man fikar där man sitter utan att flytta stolarna.

Alla föreskrifter gäller även här:

 • Att hålla avstånd
 • Noga handhygien, det kommer att finnas handsprit på plats.
 • Om du har några symtom, stanna då hemma men meddela gärna att du inte kan komma. Skulle det droppa av många får vi ta ställning om kursen kan genomföras, vilket meddelas till den som anmält antal deltagare, senast dagen innan kursen.
 • Anmälan är bindande men ej personlig, man kan skicka någon annan.

 

Anmälan och information.

Anmälan sker på epost: info@sagokompaniet.se

Kursavgift 620 kr exkl moms/person/kurs. Ingår dokumentation och lätt förtäring.

Anmälan är bindande men inte personlig. Anmälan senast 7 dagar innan kursdatum. Anmälan till resp kurs görs per e-post info@sagokompaniet.se Skriv ditt namn och din arbetsplatsadress, till vilken vi en skickar en bekräftelse med kurslokalens adress.

Skriv också faktureringsadress med ev. referens nummer dit fakturan skickas.

Telefon 070-588 03 00. www.sagokompaniet.se 

Utbildning 3 Sagopedagog utbildning

Har startats  i Malmö och Enköping Vt 2021

4 steg på två terminer.

Kostnader:

Hela utbildningen utan boende: 16 500:- + moms. Ingår kurs, fika, lunch och allt material

Kostnaden går att dela upp så att man betalar inför varje steg. Boende ordnar deltagare själv.

Det är möjligt att dela upp kostnaden på fyra delar om man önskar.