Kursanmälning

Här kommer lite information om alla våra aktuella utbildningar Ht 2017.

Utbildning 1 Sagolik Rytmik

För dig som arbetar med barn i ålder 1-4 år
Här får du konkreta tips kring små barn och rytmik,
att göra sångsamlingen spännande och utvecklande samt en korg med nya sånger, drama, rytmikinstrument – sånger och rörelselekar. Allt i sagans tecken!

Kursledare: Maria Rossövik; Förskollärare, Vinnare av Mickels priset 2012 utgivet av Ljungby Berättarfestival, utbildare av Sagopedagoger och kulturvägledare.

Karl-Gunnar Malm: Bördig från Sörmlands mörka urskogar och statarlängor är en musiker, vissångare, poet, berättare och skådespelare som numera är bosatt i Göteborg. Han gör konserter och turnéer i Sverige och Norden, ensam eller tillsammans med någon av de grupper och kollegor han samarbetar med.

Kvällsföreläsning:kl. 18 00 – 20 30

Platser och datum:

Helsingborg Nytt datum 14/12

 4/12  Mölndal, Göteborg  11/12 Västra Frölunda, Göteborg

 

Utbildning 2

 Sagolik utomhuspedagogik 

– med inriktning på saga, sinnen, lek och samarbete

En praktisk föreläsning inomhus, med massor av idéer och inspiration för att bedriva lärande utomhus.

Du får på ett inspirerande, engagerande och lärorikt sätt upptäcka din förskolas gård och se möjligheterna med att bedriva sagolikt lärande utomhus.
Sagan, sinnesupplevelser, lek och fantasi blir verktygen för att fånga barnens intresse för lärandet samt ett sagolikt arbetssätt att uppfylla läroplanens intentioner.
Länge leve leken!

Ur innehållet

  • Sagolik utomhus pedagogik – ett arbetssätt som flätar ihop läroplanen med saga, sinnesupplevelser, samarbete och lek.
  • En grundsaga leder sagoarbetet.
  • Se sin förskolas gård med nya ögon och möjligheter.
  • Arbetslagets olika kompetenser bidrar till sagoarbetets utveckling.
  • Att arbeta med dockan som redskap för att fånga barnens intresse, lärande och fantasi.
  • Figurer som leder oss igenom olika stationer med lek, sinnesupplevelser, samarbete och experiment.
  • Praktiska och konkreta möjligheter med sagoarbete utomhus presenteras.

Kvälls föreläsning: kl. 18 00 – 20 30

Datum och plats;

 5/12  Norrköping      6/12  Huddinge      

Utbildning 3

Sagolik drama

En praktisk fortbildnings kväll för pedagoger som arbetar med barn i ålder 2-5 år.

Kvällen bjuder på en sagolik blandning med teori och praktiska övningar.

Drama är ett spännande, lärorikt och engagerande arbetssätt.
En härlig metod som hjälper barn i olika åldrar bli medveten om sin motoriska utveckling, rumsuppfattning,utveckla sin sociala kompetens, utveckla lekens betydelse, engagera barnen i samarbete och samspel och öva upp barnets fantasiförmåga.

Sagan i drama,  leder barnen in i en dimension till. Vi provar metoden  ” Kom, låt oss leka en saga ” av författare Eva Skatze, vilket presenteras under kvällen.

Vi kommer under denna fortbildningskväll arbeta praktiskt med övningar som passar förskolebarn. Tänk på att ha oömma kläder.

Vi hoppas på en fin kväll med mycket engagemang, skratt och utveckling.

Kvälls föreläsning: kl. 18 00 – 20 30

Datum och plats:

 7/12  Täby    12/12   Motala

Anmälan och information för:

”Sagolik resa genom läroplanen och Sagolik Rytmik

Anmälan sker på epost: info@sagokompaniet.se

Kursavgift 590 kr exkl moms/person/kurs. Ingår dokumentation och lätt förtäring.

10 % rabatt vid anmälan för 5 personer och fler. Anmälan är bindande men inte personlig. Anmälan senast 7 dagar innan kursdatum. Anmälan till resp kurs görs per e-post info@sagokompaniet.se Skriv ditt namn och din arbetsplatsadress, till vilken vi en skickar en bekräftelse med kurslokalens adress. Skriv också faktureringsadress dit fakturan skickas. Telefon 070-588 03 00. www.sagokompaniet.se 

Utbildning 4 Sagopedagog utbildning

OBS Var noga att skriva vilken ort du vill gå

Östersund och Umeå inställd till vidare.

 

Göteborg Vt 18

Steg 1    7-9/3-18                       Steg 2   7-9/5-18

Steg 3   19-21/9-18                  Steg 4    14-16/11- 18

 

Datum: Stockholm Ht 2018  – 2019

Steg 1    17-19/10-18                      Steg 2    5-7/12-18

Steg 3    6-8/3-19                           Steg 4    3-5/6-19

 

Kostnader:

Hela utbildningen utan boende: 16 500:- + moms. Ingår kurs, fika, lunch och allt material

Kostnaden går att dela upp så att man betalar inför varje steg. Boende ordnar deltagare själv.